Nieuws

Huizen verwarmen zonder gas(centrale) is een illusie

Energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche dienen vandaag een manifest in waarin ze stellen dat huiseigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel alleen nog mogen vervangen door een (hybride) warmtepomp. Energiedeskundige Jon van Diepen betwijfelt of dat praktisch en financieel haalbaar is. Gas blijft nodig.

Lees de rest van deze post


Is energietransitie een droom of een drama?

Het lijkt zo lekker te gaan met de energietransitie. Maar onder het oppervlak zien de cijfers er een stuk minder rooskleurig uit.

Hier het gehele artikel uit Elsevier (mirror)

Lees de rest van deze post


Analyse (wind)stroomprijs 2017 Nederland & Duitsland

Volgens mijn thesis zou de (standaard) LCOE niet voldoen voor de kostprijsberekening voor windenergie. Immers opbrengst van windenergie zou structureel lager zijn dan van fossiele stroomopwekking met gas en kolen. De System LCOE methode gaat er wel vanuit dat windstroom minder opbrengt door het grillige en onvoorspelbare karakter van weersafhankelijke stroomopwekking. In deze analyse kijk ik of dit ook in de praktijk is aan te tonen. Lees verder

Lees de rest van deze post