Agorameter BE

Stroomopwekking en -verbruik (afgelopen maand) *

 


Conventionele stroomopwekking ((afgelopen maand) *


 

Stroomimport en -export (afgelopen maand) *

 


Stroomopwekking en prijs (afgelopen maand) *

 

* Disclaimer: De achterliggende data komt van transparency.entsoe.eu.