Analyse 8 van Klimaatakkoord: #Houtkachels

Hout- en pelletkachels (dus niet ‘pallet’) zijn de belangrijkste bron voor duurzame energie en CO2 besparing binnen de bebouwde omgeving [1]. Vreemd genoeg is de houtkachel branche niet onderdeel van deze klimaattafel [2]. Een politieke keuze? [3]

Door verhoogde gasprijzen zal onbedoeld het aantal houtkachels flink stijgen met bijbehorende houtrookproblematiek. Dit wordt verergerd doordat er geen kwaliteitseisen worden vereist aan nieuwe en bestaande kachels zoals in Duitsland [4].

Het klimaatakkoord negeert dus de houtkachels en dus ook de kwaliteitseisen. Hierdoor blijven vele verouderde vervuilende en inefficiënte kachels en m.n. open haarden [5] overlast veroorzaken. Een gemiste kans op zowel fijnstof- als CO2 besparing. Tijd voor een alternatief (leef)klimaatakkoord incl houtkachel? Voorstel: ECODESIGN richtlijnen handhaven+jaarlijkse verplichte controles en per gemeente/wijk afspraken maken.

No alt text provided for this image