Analyse 10 van Klimaatakkoord gebouwde omgeving: TriasEnergetica

Het doel van het klimaatakkoord is een flinke CO2 reductie te behalen in 2030. Dit is in de ‘gebouwde omgeving’ op verschillen manieren te bereiken. De nadruk ligt m.n. op het vervangen van aardgas. Maar is dit niet een te beperkte strategie? Hier twee voorbeelden: Is een Energielabel F woning aan een warmtenet wel duurzamer dan een Energielabel A woning met Cv-ketel op aardgas? En is een inefficiënte en goedkope (lucht)waterpomp wel even duurzaam als een efficiënte dure (bodem)warmtepomp?

De meest toegepaste strategie is het principe van de Trias Energetica [1]:

•              Stap 1. Beperk de energievraag door verbetering van de isolatie en luchtdichtheid.

•              Stap 2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

•              Stap 3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt

De stappen moeten opeenvolgend genomen worden. Pas als stap 1 niet meer verantwoord kan worden gedaan, neem je zoveel mogelijk maatregelen uit stap 2.

Voor het klimaatakkoord lijkt stap 2 het startpunt en eindpunt te zijn. Moet de nadruk niet veel meer op isoleren komen liggen?

[1] RVO Infoblad Trias Energetica https://www.rvo.nl/sites/default/files/Infoblad%20Trias%20Energetica%20en%20energieneutraal%20bouwen-juni%202013.pdf

No alt text provided for this image